Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã Puly T5 vòng định tâm

17/11/2021

*** Bản rộnglỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng PD [mm] OD [mm] F [mm] E [mm] H K T BS
1 SPAET5-22-100-D6 22 35.01 34.25 40 27 16 14 9 BDC-6
2 SPAET5-24-100-D6 24 38.2 37.4 45 30 16 14 9 BDC-6
3 SPAET5-25-100-D6 25 39.79 39 45 30 16 14 9 BDC-6
4 SPAET5-26-100-D6 26 41.38 40.6 48 35 16 14 9 BDC-6
5 SPAET5-28-100-D6 28 44.56 43.75 48 35 16 14 9 BDC-6
6 SPAET5-30-100-D6 30 47.75 46.95 52 36 16 14 9 BDC-6
7 SPAET5-32-100-D6 32 50.93 50.1 55 40 16 14 9 BDC-6
8 SPAET5-34-100-D6 34 54.11 53.25 61 45 16 14 9 BDC-6
9 SPAET5-36-100-D6 36 57.3 56.45 61 45 16 14 9 BDC-6
10 SPAET5-40-100-D6 40 63.66 62.85 67 50 16 14 9 BDC-6
11 SPAET5-44-150-D8 44 70.03 69.2 74 58 18 14 12 BDC-8
12 SPAET5-48-150-D8 48 76.39 75.55 83 67 18 14 12 BDC-8
13 SPAET5-50-150-D8 50 79.58 78.75 87 67 18 14 12 BDC-8
14 SPAET5-60-150-D8 60 95.49 94.65 99 83 18 14 12 BDC-8

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: