Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã Puly S8M dạng A

16/11/2021

*** Bản rộnglỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng PD [mm] OD [mm] F [mm] E [mm] M B T
1 SPAAS8M-18-150-P12 18 45.84 44.46 52 36 M5 4 1.8
2 SPAAS8M-19-150-P12 19 48.38 47.01 55 40 M5 4 1.8
3 SPAAS8M-20-150-P12 20 50.93 49.56 58 40 M5 4 1.8
4 SPAAS8M-21-150-P12 21 53.48 52.1 61 45 M5 4 1.8
5 SPAAS8M-22-150-P12 22 56.02 54.65 61 45 M5 4 1.8
6 SPAAS8M-24-150-P12 24 61.12 59.74 67 50 M6 4 1.8
7 SPAAS8M-25-150-P12 25 63.66 62.29 70 54 M6 4 1.8
8 SPAAS8M-26-150-P14 26 66.21 64.84 74 58 M6 5 2.3
9 SPAAS8M-28-150-P14 28 71.3 69.93 80 60 M6 5 2.3
10 SPAAS8M-30-150-P14 30 76.39 75.02 87 67 M6 5 2.3
11 SPAAS8M-32-150-P14 32 81.49 80.12 87 67 M8 5 2.3
12 SPAAS8M-34-150-P16 34 86.58 85.21 95 75 M8 5 2.3
13 SPAAS8M-36-150-P16 36 91.67 90.3 99 83 M8 5 2.3
14 SPAAS8M-38-150-P16 38 96.77 95.39 104 84 M8 5 2.3
15 SPAAS8M-40-150-P20 40 101.86 100.49 111 90 M8 6 2.8
16 SPAAS8M-44-150-P20 44 112.05 110.67 119 102 M10 6 2.8
17 SPAAS8M-48-150-P20 48 122.23 120.86 127 105 M10 6 2.8
18 SPAAS8M-50-150-P20 50 127.32 125.95 135 115 M10 6 2.8
19 SPAAS8M-60-150-P20 60 152.79 151.42 160 140 M10 6 2.8

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: