Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã puly S5M vòng định tâm

16/11/2021

*** Bản rộnglỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã puly Số răng PD [mm] OD [mm] F [mm] E [mm] H K T BS
1 SPAAS5M-22-100-D6 22 35.01 34.05 40 27 16 13.5 9 BDC-6
2 SPAAS5M-24-100-D6 24 38.2 37.24 45 30 16 13.5 9 BDC-6
3 SPAAS5M-25-100-D6 25 39.79 38.83 45 30 16 13.5 9 BDC-6
4 SPAAS5M-26-100-D6 26 41.38 40.42 48 35 16 13.5 9 BDC-6
5 SPAAS5M-28-100-D6 28 44.56 43.6 48 35 16 13.5 9 BDC-6
6 SPAAS5M-30-100-D8 30 47.75 46.79 52 36 18 13.5 12 BDC-8
7 SPAAS5M-32-100-D8 32 50.93 49.97 55 40 18 13.5 12 BDC-8
8 SPAAS5M-34-100-D8 34 54.11 53.15 61 45 18 13.5 12 BDC-8
9 SPAAS5M-36-100-D8 36 57.3 56.34 61 45 18 13.5 12 BDC-8
10 SPAAS5M-40-100-D8 40 63.66 62.7 67 50 18 13.5 12 BDC-8
11 SPAAS5M-44-150-D8 44 70.03 69.07 74 58 18 13.5 12 BDC-8
12 SPAAS5M-48-150-D8 48 76.39 75.43 83 67 18 13.5 12 BDC-8
13 SPAAS5M-50-150-D8 50 79.58 78.62 87 67 18 13.5 12 BDC-8
14 SPAAS5M-60-150-D8 60 95.49 94.53 99 83 18 13.5 12 BDC-8
15 SPAAS5M-72-150-D8 72 114.58 113.63 119 102 18 13.5 12 BDC-8

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: