Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã Puly S5M dạng A

15/11/2021

*** Bản rộng và lỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng PD [mm] OD [mm] F [mm] E [mm] M B T
1 SPAAS5M-14-100-P5 14 22.28 21.32 26 16 M3 0 0
2 SPAAS5M-15-100-P5 15 23.87 22.91 28 18 M3 0 0
3 SPAAS5M-16-100-P5 16 25.46 24.5 32 20 M3 0 0
4 SPAAS5M-18-100-P6 18 28.65 27.69 33 22 M3 0 0
5 SPAAS5M-19-100-P6 19 30.24 29.28 36 24 M3 0 0
6 SPAAS5M-20-100-P6 20 31.83 30.87 36 24 M4 0 0
7 SPAAS5M-22-100-P7 22 35.01 34.05 40 27 M4 0 0
8 SPAAS5M-24-100-P7 24 38.2 37.24 45 30 M4 0 0
9 SPAAS5M-25-100-P7 25 39.79 38.83 45 30 M5 0 0
10 SPAAS5M-26-100-P8 26 41.38 40.42 48 35 M5 3 1.4
11 SPAAS5M-28-100-P8 28 44.56 43.6 48 35 M5 3 1.4
12 SPAAS5M-30-100-P10 30 47.75 46.79 52 36 M5 3 1.4
13 SPAAS5M-32-100-P10 32 50.93 49.97 55 40 M6 3 1.4
14 SPAAS5M-34-100-P10 34 54.11 53.15 61 45 M6 3 1.4
15 SPAAS5M-36-100-P10 36 57.3 56.34 61 45 M6 3 1.4
16 SPAAS5M-40-100-P10 40 63.66 62.7 67 50 M6 3 1.4
17 SPAAS5M-44-100-P12 44 70.03 69.07 74 58 M8 4 1.8
18 SPAAS5M-48-100-P12 48 76.39 75.43 83 67 M8 4 1.8
19 SPAAS5M-50-100-P12 50 79.58 78.62 87 67 M8 4 1.8
20 SPAAS5M-60-100-P12 60 95.49 94.53 99 83 M8 4 1.8
21 SPAAS5M-72-100-P12 72 114.58 113.63 119 102 M8 4 1.8

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: