Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã puly S3M vòng định tâm

15/11/2021

*** Bản rộng và lỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng PD [mm] OD [mm] F [mm] E [mm] H K T BS
1 SPABS3M-34-100-D6 34 32.47 31.71 40 28 16 13.5 9 BDC-6
2 SPABS3M-36-100-D6 36 34.38 33.62 40 29 16 13.5 9 BDC-6
3 SPABS3M-40-100-D6 40 38.2 37.44 44 33 16 13.5 9 BDC-6
4 SPABS3M-44-100-D6 44 42.02 41.25 48 36 16 13.5 9 BDC-6
5 SPABS3M-48-100-D6 48 45.84 45.07 50 38 16 13.5 9 BDC-6
6 SPABS3M-50-100-D6 50 47.75 46.98 52 40 16 13.5 9 BDC-6
7 SPABS3M-60-100-D6 60 57.3 56.53 61 46 16 13.5 9 BDC-6
8 SPABS3M-72-100-D6 72 68.75 67.99 74 58 16 13.5 9 BDC-6

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: