Nhôm định hình 30x90

nhom dinh hinh b30 x 90

nhom dinh hinh b30 x 90

Nhôm định hình 30-90, nhôm côn nghiệp dùng làm khung giá máy, khung băng tải, hệ thống băng tải

NHÔM ĐỊNH HÌNH 30 - 90nhom dinh hinh b30 x 90

Tác giả bài viết: sandi vietnam