Băng tải PVC

Băng tải PVC được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền lắp ráp trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, dược phẩm, điện tử, thuốc lá, in ấn.
· Giá băng tải cạnh tranh
· Bảo hành dài hạn
· Lắp đặt theo yêu cầu KH

Hiển thị 1–12 trong 26 kết quả

Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 1.5 mm 2 -10/+ 80 degree C 25mm 120 N/MM 1.4kgs Y 12N/MM Light industry, food SD 1.5/2/V/G/S/F
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 1.8 mm 2 -10/+ 80 degree C 25mm 120 N/MM 1.5kgs N 12N/MM Light industry, food SD 1.8/2/V/W/R/F
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 2.0 mm 2 -10/+ 80 degree C 30mm 120N/MM 2.3kgs Y 12N/MM Light industry, food SD 2.0/2/V/B/M/F/HA
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 2.0 mm 2 -10/+ 80 degree C 30mm 120N/MM 2.3kgs Y 12N/MM Light industry, food SD 2.0/2/V/B/M/LN/N
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 2.0 mm 2 -10/+ 80 degree C 30mm 120N/MM 2.3kgs Y 12N/MM Light industry, food SD 2.0/2/V/G/M/F/HA
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 1.0 mm 1 -10/+ 80 degree C 10mm 60 N/MM 1.1kgs Y 6N/MM Light industry, food SD 1.0/1/V/G/S/F
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 2.0 mm 2 -10/+ 80 degree C 30mm 120N/MM 2.3kgs Y 12N/MM Light industry, food SD 2.0/2/V/G/M/F/N
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 2.3mm 2 -10/+ 80 degree C 30 mm 80 N/MM 2.0kgs Y 12N/MM Light industry, food SD 2.3/2/V/G/D/F/HA
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 3.0 mm 2 -10/+ 80 degree C 60mm 200 N/MM 3.3 kgs N 16N/MM Light industry, food, dried tea SD 3.0/2/V/G/S/F
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 4.0mm 2 -10/+ 100 degree C 100mm 300 N/MM 4.5kgs N 24N/MM Food, dried tea, cake SD 4.0/2/C-V-C/W/2CTNS
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 4.0 mm 2 -10/+ 80 degree C 100mm 250 N/MM 4.5kgs N 24N/MM Light industry, food, wooden SD 4.0/2/V/G/S/F
Tổng độ dày Số lớp bố Độ chịu nhiệt Đường kính con lăn Khả năng phá vỡ Khối lượng/1m2 Độ chống tĩnh điệ Độ dãn nở Ứng dụng Mã hàng hóa 5.0 mm 3 -10/+ 80 degree C 80mm 250 N/MM 4.5kgs N 12N/MM Light industry, food, wooden SD 5.0/3/V/G/R/LN

Hiển thị 1–12 trong 26 kết quả